Planiranim aktivnostima spriječiti nelegalno odlaganje otpada

MINOLTA DIGITAL CAMERA
Mar 29 2019

Na području opštine postoji nekoliko mjesta na kojima građani nelegalno i nesavjesno odlažu komunalni i kućni otpad, a nadležne službe pozivaju građane na savjesno ponašanje i saradnju u bici protiv divljih deponija.

Ovaj problem, ističu nadležni, nije od juče, a u prethodnom periodu otkrivena su nelegalna odlagališta otpada uz novorekonstruisan put Dželinjak-Debela obala,u Gornjem Detlaku, kod Patkovače, nekoliko u Miškovcima, Gornjoj Lupljanici i Modranu. Posljednji slučaj nelegalnog deponovanja otkriven je uz lokalni put Derventa-Kalenderovci, u blizini Patkovače.                                                                                                       U Odjeljenju za inspekcijske poslove kažu da je počinilac, koji je građevinski materijal nedavno istresao uz kolovoz, pronađen.

„ Počiniocu je zapisnički naloženo da ukloni otpad koji je deponovao i on je to i uradio, te mu je izdat prekršajni nalog“, kaže načelnik ovog odjeljenja Mile Tadić.

Na rješavanju ovog problema provode se zajedničke aktivnosti komunalne policije i Komunalnog preduzeća „Komunalac“ Derventa, kao i drugi relevantnih subjekti lokalne zajednice, a nadležni pozivaju sve građane koji primijete da neko baca otpad na mjestima koja nisu predviđena za to, prijave komunalnoj policiji kako bi počinioci bili otkriveni ili spriječeni da otpad odlože na takvim mjestima.

„Do sada smo imali i anonimne prijave od strane savjesnih građana i važno je da ljudi znaju da ne moraju da kažu svoje ime kada prijavljuju nesavjesne sugrađane. Ispostavilo se da su te prijave bile tačne, a odmah po prijavi službenici su izašli na teren, utvrdili činjenično stanje i djelovali u skladu s nadležnostima i ovlašćenjima. Počiniocima je zapisnički naloženo uklanjanje deponovanog otpada, što su oni i uradili, te su im izdati prekršajni nalozi“,kazao je Tadić.Dodao je da komunalni policajci svakodnevno obilaze mjesta koja su ranije bila odlagališta otpada, a u cilju sprečavanja i otkrivanja eventualnih počinilaca, što će činiti i u buduće.  

 Ovaj problem bio je i povod za razgovor na posljednjem zasjedanju Skupštine opštine, kada je istaknuto da kazne za nelegalno odlaganje otpada nisu značajne, ali je i otvorena dilema same promjene kaznene politike bez promjene svijesti građana.

S obzirom da je učešće javnosti od suštinskog značaja u očuvanju i zaštiti životne sredine, iz Opštinske uprave ističu da je neophodno razvijati saznanje i svijest građana o opštem značaju očuvanja životne sredine i važnosti očuvanja neobnovljivih prirodnih resursa, kao i o štetnosti nepropisnog odlaganja komunalnog i kućnog otpada.

„Osim što neadekvatno odlaganje otpada utiče na zdravlje stanovnika, na kvalitet zemljišta i okolnih vodotoka, ono takođe utiče na opštu sliku našeg grada. Sprečavanje nelegalnog načina odlaganja otpada predstavlja opšti cilj, koji bi, kreiranjem sistema odgovornosti posredstvom edukacije i podizanja svijesti, trebao da donese značajne i održive rezultate“,naglašavaju nadležni ističući da je rješavanje ovog problema od izuzetnog značaja za zajednicu, s obzirom da se ne govori isključivo o trenutnom rješenju ovog problema.

„Naša opština posjeduje značajna ekološka bogatstva pa je neophodno da svi postanemo odgovorniji i aktivniji u borbi za očuvanje životne sredine kako bi mogli nastaviti da uživamo u blagodatima prirode „ zaključili su u nadležnoj službi.

Nelegalno odlaganje otpada stanovnici mogu da prijave pozivom na dežurni broj telefona inspekcije 065/405-805 ili na e-mail: derv-ins@teol.net.