Organizacija starješina usaglasila planove

ratne starješine
Feb 11 2020

Predsjedništvo opštinske organizacije starješina Vojske Republike Srpske razmatralo je na sjednici ,održanoj prošle sedmice, niz pitanja od interesa za rad ove organizacije. Prihvaćen je izvještaj o radu za prethodni period te usvojene smjernice za tekuću godini u kojoj će aktivnosti biti usmjerene na prikupljanje ličnih podataka i stvaranju matične evidencije svih članova organizacije.

Članovi su upoznati sa Pravilnikom o proizvođenju i unapređenju u počasni čin kao i odlukom o kriterijumnima za provođenje  u počasni čin ,koje je usvojila Skupština  organizacije starješina VRS.

Razmatran je i Prijedlog pravilnika o sahranama boraca ali i o prikupljanju arhivske građe o proteklom ratu ,a najavljeno je i održavanje nekoliko predavanja i okruglih stolova o temama koje se tiču načina poboljšanja rada  organizacije.

„Sva pitanja  imaju za cilj unapređenje rada Organizacije starješina kao i pružanje pomoći u radu drugim boračkim organizacijama,naročito kada je u pitanju rješavanje statusa boraca i ostvarivanja prava proisteklih iz rata. Starješine su neodvojivi dio Boračke oragnizacije i moraju prednjačiti u njegovanju tradicije i jedinstva među borcima“,rekao je predsjednik Organizacije starješina Derventa Savko Pećić.