Održan sastanak Multisektorskog tima za suzbijanje i prevenciju nasilja u porodici

ТИМ
Jul 03 2019

Po planu realizacije aktivnosti Lokalnog akcionog plana za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici, za period od 2018-2020.godine,danas je održan sastanak  Multisektorskog  tima na kojem je raspravljano o realizaciji aktivnosti „Afirmacija porodice i porodičnih vrijednosti,podtsticanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice“, a u okviru obilježavanja 15.maja-Svjetskog dana porodice.U ovu aktivnost su se uključile  sve osnovne i srednje škole u lokalnoj zajednici.

Škole u ovaj dan obilježile različitim aktivnostima među učenicima i njihovim roditeljima. Na časovima odjeljenskih zajednica realizovane su prigodne radionice,prikazani  filmovi o srećnoj porodici,a na časovima likovnog i srpskog jezika učenici su iskazali svoju kreativnost kroz likovne i literarne radove na ovu temu. Dogovoreno je da se iduće  godine  Svjetski  dan porodice obilježi zajedničkom manifestacijom u lokalnoj zajednici , u čijoj bi pripremi učestvovali svi članovi Multisektorskog tima  za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici.

U izvještaju o izricanju mjera i psihološkoj podršci žrtava i počinioca nasilja u porodici ,nadležne institucije koje se bave ovim problemom ,Centar za socijalni rad,Centar za mentalno zdravlje, Policijska stanica Derventa i Osnovni sud Derventa,naglasile su da postoje pozitivni pomaci u radu sa žrtvama  i počiniocima .Posebno se ističe Centar za mentalno zdravlje koji je pokrenuo različite aktivnosti i naglašeno je da postoje još uvijek problemi koje treba rješavati u narednom periodu. Istaknuto je da treba djelovati prema institucijama vlasti RS da u zakonima izmijene procedure provođenja ,kako bi se izbjegli  problemi koji se javljaju u rješavanju problema nasilja u porodici.

Iako je prošlo osam mjeseci od stupanja na snagu Zakona o zaštiti žrtava ratne torture u RS, mali broj žena, žrtava seksualnog nasilja u ratu ostvarilo je ovo pravo po osnovu ovog zakona. Zaključeno je da se građanstvo informiše o postojanju ovog Zakona,kako bi se u našoj opštini svi građani, žrtve ratne torture, prijavili nadležnim institucijama i ostvarile prava po osnovu ovog Zakona.