Obuka na novim CNC mašinama

CNC mašine
Oct 21 2020

Firma „TEXIMP SA“ iz Zenice organizovala je obuku iz osnova programiranja i upravljanja na HAAS  CNC  mašinama za profesore mašinske grupe predmeta u Srednjoškolskom centru  „Mihajlo  Pupin“ i Stručnoj  i tehničkoj  školi u Derventi.

„Obuka je vršena na najnovijim CNC mašinama proizvođača HAAS i omogućila je cjelokupnu osposobljenost u teoretskom  i praktičnom  znanja za samostalno upravljanje  i programiranje CNC mašinama. U okviru ovog  projekta  stigao je i alat za osposobljavanje i rad na CNC mašinama ,a u skorije vrijeme će sve to biti kompletirano ,čime će nastavno-obrazovni proces biti znatno unaprijeđen“,saopšteno je iz Stručne i tehničke škole.

„Učenici će imati priliku da rade i uče na savremenim uređajima koje smo obezbijedili  svojim znanjem, trudom i energijom,uz podršku javnog i privatnog sektora“,rekao je Saša Dobrilović, profesor mehatronike.