Obojena voda Ukrine uznemirila građane Dervente

UKRINA
Jul 01 2019

Građane Dervente, naročito one koji žive u naseljima uz rijeku Ukrinu,je uznemirila neobična boja vode .Republički vodni i republički ekološki inspektor su odmah ,u subotu, po dobijanju informacije o akcidentu na vodotoku rijeke Ukrine,izašli na lice mjesta kako bi bili uzeti uzorci vode i utvrđen uzrok ove pojave.Iako je ova situacija povezivana sa rudnikom Stanari i ispiranjem rudače ,analize uzoraka vode trebale bi da pokažu uzrok  i da li postoji opasnost za ljude, životinski i biljni svijet. Nadležni u opštinskoj upravi su odmah zatražili da se ovaj slučaj ispita  strahujući od ekoloških i posljedica po zdravlje ljudi.

Načelnik opštine Milorad Simić je u izjavi za „Nezavisne novine“ rekao da su neobičnu boju vode Ukrine prijavili uglavnom roditelji sa djecom te da je o tome odmah informisao Odjeljenje za inspekcijske poslove i dodao „Odreagovano je na način kako treba,inspektori su uzeli uzorak vode i sada čekamo rezultate koje ćemo vjerovatno dobiti brzo“, rekao je Simić.

Republički vodni i republički ekološki inspektor su u subotu, 29.06.2019. godine, odmah po dobijanju informacije o akcidentu na vodotoku rijeke Ukrine, izašli na lice mjesta kako bi se izvršilo hitno uzorkovanje vode iz vodotoka, a radi utvrđivanja uzroka uočenih promjena boje vode. Angažovana je ovlaštena laboratorija „Euro inspekt“ Osječani, čiji tehničari su u pratnji inspektora u subotu izvršili uzimanje pet uzoraka vode koji su dostavljeni na laboratorijsku analizu”, rečeno je u Inspektoratu Republike Srpske.

Vrijeme trajanja samih analiza uslovljeno je laboratorijskim procedurama, a od rezultata će zavisiti dalje postupanje nadležnih.

Nadležni republički inspektori su i danas izašli na teren kako bi na licu mjesta utvrdili da li su promjene i dalje prisutne.