OBAVJEŠTENjE za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Jun 19 2020

REPUBLIKA SRPSKA                                                                      

OPŠTINA DERVENTA

NAČELNIK 

OPŠTINSKA UPRAVA

ODJELjENјE ZA PRIVREDU I

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

OBAVJEŠTENјE

ZA MIKRO, MALA I SREDNјA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE

 

       Razvojna agencija Republike Srpske obavještava  privredne subjekte da je raspisan Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice- mentor provodi u direktonom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika.

Usluga mentoringa je besplatna.

Javni poziv je otvoren od 15.juna do 24. jula 2020. godine do 24 časa.

Javni poziv i sve ostale informacije mogu se pronaći na slјedećim internet  stranicama:

 1.http://www.rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-provodjenje/n1373

  1. http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

Za detalјne informacije obratiti  se Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-157.