OBAVJEŠTENjE – ekološka dozovola za objekt autopraona

Jul 23 2019

OBAVJEŠTENjE – za javnost o donošenju ekološke dozvole za objekt autopraon privrednog društva DKD Euro Kuzmanović