Naredno skupštinsko zasjedanje 27.juna

26 sjednica kolegijuma
Jun 12 2019

Na 26.sjednici  Kolegijuma ,održanoj danas,odlučeno je da će  29.sjednica  Skupšine opštine biti  održana 27. juna. Usaglašene su teme za skupštinsko zasjedanje pa će se na dnevnom redu  naći Rebalans  budžeta opštine za 2019.godinu, prijedlog odluke o donošenju dijela Regulacionog  plana  „Centar Istok-Centar Zapad-blok br.4,  prijedlog o  imenovanju članova Foruma za bezbjednost građana opštine,te informacije  o poslovanju privrede na području opštine u 2018.godini ,o uslovima i životu omladine na području opštine,o stanju narkomanije na području opštine i mjere za njeno suzbijanje, o radu Prvostepene stručne  komisije za ocjenjivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja punoljetnih lica,o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva  opštine u 2018.godini.

Pred odbornicima će se naći  i prijedlog razrješenja direktora  JU „Centar za socijalni rad“ i imenovanje vršioca dužnosti u istoj ustanovi.

Nije bilo dopuna predloženih  tema ali je usvojen prijedlog da se sjednice  Kolegijuma tokom ljetnog perioda održavaju u prijepodnevnim časovima.