NAREDBA o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji opštine Derventa

May 11 2020