OBVJEŠTENjE za udruženje građana u vezi zahtjeva prema nadležnom Ministarstvu za mjesec april 2020