OBAVJEŠTENjE raspisan javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro, malim i srednjim preduzećima

Poštovani,

U ime Razvojne agencije Republike Srpske želimo vas obavjestiti da je raspisan Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice- mentor provodi u direktonom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika.

Usluga mentoringa je besplatna.

U cilјu što uspješnijeg uspostavlјanja mentoring sistema u Republici Srpskoj u 2020. godini, molimo vas da ovu informaciju proslijedite kompanijama u vašoj regiji, i da je, ukoliko je to moguće, objavite na internet stranici vaše institucije.

Javni poziv je otvoren od 15.juna do 24. jula 2020. godine do 24 časa.

Javni poziv i sve ostale informacije možete pronaći na slјedećim internet stranicama:

1.http://www.rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-provodjenje/n1373

  1. http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

Za detalјne informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-157.

 

S poštovanjem!

 

Opstina Derventa

Odjeljenje za privredu

i drustvene djelatnosti

 

Telefon: 053/315-165

Fax: 053/315-184

E-mail: derv.pri@gmail.com