Obavještenje po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Derventa

Obavještenje po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Derventa

            Skupština opštine Derventa  raspisala je Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Derventa“, Derventa ,Odlukom broj: 01-022- 154/19 od 29. maja 2019. godine.

            Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Derventa“, objavljen je u „Derventskom listu“ i dnevnom listu „Glas Srpske“ 13. juna 2019. godine i u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 49 od 14. juna 2019. godine.

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u jednom od navedenih javnih glasila i ističe u subotu 29. juna 2019. godine (za prijave koje se dostavljaju putem pošte), odnosno u ponedeljak, 1. jula 2019. godine (za prijave koje se dostavljaju lično putem šalter sale Opštinske uprave Derventa).