Epidemiološka situacija u Derventi 09.07.2020.godine

zina 19,jpg
Jul 10 2020

Na osnovu izvještaja Službe za higijensko-epidemiološku zaštitu Doma zdravlja u Derventi  je 09.07.2020.godine potvrđena infekcija uzrokovana korona virusom  kod  tri lica sa prebivalištem na području opštine, tako da je na području opštine trenutno 11 oboljelih  lica. Od tri novooboljela lica dva su bila u kontaktu sa osobom kod koje je prethodno potvrđena infekcija uzrokovana korona virusom dok jedno lice nije moglo da navede poznati kontakt.

Služba  za higijensko –epidemiološku zaštitu i  Dom zdravlja Derventa preduzimaju sve  neophodne mjere  radi sprečavanja daljeg širenja  infekcije. Zaposleni u Domu zdravlja  ulažu maksimalne napore da ,u teškim uslovima, pruže potrebnu zdravstvenu zaštitu  i pomoć svim stanovnicima opštine. Iz Doma zdravlja podsjećaju da su načini da se zaštite od infekcije da se izbjegavaju sve vrste okupljanja(svadbe,sahrane, rođendani ,vjerska i porodična okupljanja), da se redovno koriste maske ,održava socijalna distanca od najmanje dva metra  i  higijena ruku.

Pod zdravstvenim nadzorom se nalaze 74 lica. Ukupno se oporavilo 8 lica i  ona su poslije dva negativna testa  sa bolničkog liječenja upućena u kućnu izolaciju. Izliječeno je 40 lica. Tri lica su preminula.
Zaključno sa  09.07.2020.godine  ukupno je u Domu zdravlja testirano  628 lica.