Dodijeljena sredstva za projekte integrisanog i održivog lokalnog razvoja u RS

TROL FOTOS
Jul 15 2019

Nakon provedenog javnog konkursa dvanaest jedinica lokalne samouprave je sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske (IRBRS) potpisalo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstva u sklopu Finansijskog mehanizma za  finansiranje projekata integrisanog i održivog  lokalnog razvoja  u Republici Srpskoj u 2018/2019.godini.Time su obezbijeđena sredstva za razvojne projekte u tim opštinama odnosno obezbijeđeno je finansiranje projekata lokalne samouprave, javnih preduzeća i institucija na lokalnom nivou.                                                                                                                                                             Među potpisnicima je i Opština Derventa kao korisnik sredstava u okviru jačanja kapaciteta i poboljšanja usluga predškolskog obrazovanja u opštini.Odobrena sredstva , u iznosu od 93.385,31 KM, namijenjena su za opremanje novoizgrađenog dijela Javne predškolske ustanove  „Trol“.  Sam projekat opremanja je vrijedan 133.800 KM  pa će preostala sredstva biti obezbijeđena od strane opštine,kao  sufinansijera projekta. U novoizgrađenom dijelu „Trola“ biće od jeseni smješteno oko stotinjak mališana pored njih 150 koji sada borave u starom dijelu objekta.

Cilj   mehanizma bio je da se pruži podrška realizaciji projekata utvrđenih strategijama razvoja lokalnih zajednica i poveća  kvaliteta  javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave.Projekat je uspostavljen kroz zajedničku saradnju Ministarstva finansija Republike Srpske,Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ambasade Švajcarske u BiH,Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Investiciono –razvojne banke Republike Srpske, a ukupno obezbijeđena  bespovratna sredstva iznose  milion maraka.