Bolji uslovi za rad u OŠ “Đorđo Panzalović”

OŠ Đorđo Panzalović, jpg
Nov 11 2020

Zamjenik načelnika opštine Siniša Jeftić i načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Slaven Pašalić  posjetili su centralnu OŠ „Đorđo Panzalović“ u Osinji  u kojoj je u toku realizacija projekta energetske efikasnosti , u okviru kojeg je proteklog vikenda zamijenjena stolarija na tri učionice. Time su poboljšani uslovi za izvođenje nastave ,a postići će i značajne uštede  energije.

Direktor škole Željko Stjepanović je istakao da je renoviranje škole počelo prije dvije godine ali da ovi poslovi ne bi mogli biti obavljeni bez pomoći opštinske uprave, roditelja i bivših učenika ove škole.

Osim realizacije projekta energetske efikasnosti ,u toku je i asfaltiranje prilaza za centralnu i područne škole,a zahvaljujući pomoći bivšeg učenika Slavena Gojkovića postavljena je i zaštitna ograda na školskom igralištu.

Prilikom posjete školi  Jeftić je istakao da je cilj da se projekat energetske efikasnosti  realizuje na svim javnim objektima.

„Na inicijativu direktora škole opština je izdvojila oko 70 hiljada KM za zamjenu stolarije na nekoliko učionica u centralnoj školi .Ostalo je još  da se zamijene  prozori u hodniku škole što ćemo sprovesti u djelo u što skorijoj budućnosti“, rekao je Jeftić i naglasio da  se sa radovima neće stati  kako bi učionice u osnovnim i srednjim školama učinile  što uslovnijim  i funkcionalnijim  za rad. Podsjetio je da je u  školu stigla i pomoć  u vidu sportske opreme.

On je dodao da je planirana obnova krova na nekim javnim ustanovama  te nabavka kotlova za pelet  za  OŠ „Nikola Tesla“.