IMG-0695
Feb 04 2019

Od 1.januara  ove godine svi postojeći objekti kao i oni što će tek da budu  izgrađeni dobiće svoje kućne brojeve . To je omogućio elektronski adresni registar ,zahvaljujući kojem se Derventa svrstava u red prvih opština u BiH koje su ovaj projekat  sprovele do kraja. Adresni registar je dio velikog projekta u oblasti zemljišne administracije u BiH,koji je podržala  Kraljevina Švedske u saradnji sa Republičkom geodetskom upravom

Načelni Odjeljenja za stambeno –komunalne poslove Goran Jevtić je rekao da će  sva rješenja o kućnim brojevima biti podijeljena u toku godine i da će ih svi dobiti na kućne adrese.“Oni koji ne preuzmu rješenja na kućnom pragu, ista mogu preuzeti u nadležnom odjeljenju“,rekao je Jevtić i naglasio da je u okviru ovog projekta  napravljen centralni adresni registar koji se nalazi u Banjaluci i podaci o kućnim brojevima su pohranjeni u njemu. Ovo će znatno olakšati posao Ministarstvu unutrašnjih poslova  i građanima prilikom izdavanja ličnih  identifikacionih dokumenata. „Stanovnici više neće morati da dolaze u opštinu po uvjerenja o prebivalištvu već će MUP to imati u svom registru“, istakao je Jevtić. U rješenjima o dodjeli  kućnog broja navode se uslovi koji su propisani zakonom kako treba da izgleda tabla sa brojem u smislu dimenzija , materijala i boje,a građani će biti dužni da sami nabave table. Građani bi trebali ispoštovati ovu zakonsku odredbu i do kraja godine na svojim objektima istaknuti kućni broj.